Välkommen till Bara backar förskola!

 

I Januari slår vi upp portarna för Bara backar förskola. Den kommer att inrymma 160 barn, varav ca 130 barn kommer att flytta in från Värby förskola samt från Hattstugans paviljong. Helt nya förskolebarn kommer att välkomnas i verksamheten i månadsskiftet januari/februari.